KEDVES SZÜLŐK, KEDVES GYEREKEK!
A családi ünnepek hangulata egy életre elkísér bennünket, hiszen illata, fénye, íze, muzsikája van. Saját gyermekkori emlékeink nyomán teremtjük újra, visszük tovább, vagy éppen fejlesztgetjük az élményeket évről évre. Ebbe születnek bele a gyermekeink, és miért ne vonhatnánk be őket is a közös családi hagyományőrzésbe vagy teremtésbe, már minél korábban, hiszen így válthat csak igazán örömteli időszakká az ünnepi készülődés egy család számára, a
 közös díszítés már önmagában megteremti az ünnepi hangulatot.
Egy pár ötlettel szeretnénk benneteket ebben segíteni. 
"ÁLLATBARÁT ÓVODA"
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy a 2020-2021-es óvodai nevelési évünkben a Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda a madarak védelméért folytatott munkájáért elismerést kapott.
"Mivel a pályázati anyagból egyértelmű volt, hogy óvodapedagógusaik nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy az oda járó gyermekeknek megtanítsák az állatokkal való helyes bánásmódot, az „Állatvédelem gyerekeknek” szerkesztőbizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ úgy határozott, hogy pályázó óvoda megkapja az „Állatbarát Óvoda” címet, melyet egy évig, 2022. június 3-ig használhatnak.A honlapunkon (https://allatvedelemgyerekeknek.hu) közzé fogunk tenni egy térképet, ahol megtalálható az összes „Állatbarát Óvoda”."A családok bevonásával törekszünk közösen folytatni állatvédő tevékenységünket!
KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentpéterszeg Mesevilág Óvodában a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje a koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint került meghatározásra:


A 2021/2022. nevelési évben az óvodai felvétel NEM JELENTKEZÉS ALAPJÁN történik, teendője a Szülőnek csak abban az esetben van, ha nem a körzetes óvodába kívánja gyermekét beíratni.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A szülő kérelmére a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.
A nyílt napok programjai elmaradnak, de reményeink szerint a nyár során már a közvetlen betekintés és a látogatás is lehetséges lesz.
Szeretettel várjuk leendő kis óvodásainkat!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó - intézményvezető
peterszeg_szines_1_harrington_1

Óvodánk logója

okosovi

Okos óvoda

103166112_254764065946586_5312085127133742921_n

Akkreditált Tehetségpont

unnamed

Biztonságos Óvoda

Óvodánkról

Intézményünk gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkörben fogadja és neveli a helyi, és a környező településekről érkező gyermekeket. Szállításukat iskolabusz segíti.
Óvodánk 33 éve épült, jelenlegi kívül-belül teljesen felújított állapotát 2011-ben kapta. Az épület a falu központjában, nyugodt, csendes falusi környezetben található az iskola szomszédságában.
Az udvar tág teret nyújt a szabad mozgásra, a változatos játékra, valamint a természet folyamatos megfigyelésére. A barátságos és biztonságos környezetben ízléses fajátékok színesítik gyermekeink mindennapi életét.
A férőhelyek száma 75 fő, két részben osztott csoport működik. A színvonalas nevelőmunkához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak (szakvizsgázott óvodapedagógusok, tornaszoba, egyéni fejlesztésre alkalmas helyiség). Csoportszobáink sajátos hangulata, berendezése otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára. Második éve intézményünk Akkreditált Tehetségpontként működik.
Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda

Kapcsolat

Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda

+36 54 416 926

peterszegovi@freemail.hu

4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.