Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

SZENTPÉTERSZEGI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve: Szentpéterszegi Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth utca 45.
Kuratórium tagjai: Kolozsváriné Pálfi Ildikó
                                 Vadászné Szatmári Judit
                                 Tóthné Gara Márta 
 Az alapítvány célja:

A település gyermekei élethelyzetének és életkörülményeinek javítása.
Ennek érdekében támogathat betegségmegelőző és gyógyító, környezet és természetvédelmi, kulturális és oktatási tevékenységet, a helyi diák- és tömegsportot, a közrend és közbiztonságot szolgáló preventív tevékenységeket, a hátrányos helyzetű és pályakezdő fiatalok munkába állását, foglalkoztatását szolgáló mindenfajta tevékenységet.

Hozzájárulhat oktatási intézmény (óvoda, iskola, művelődési ház) építéséhez, fenntartásához, oktatási eszközöket, szemléltető anyagokat vásárolhat. Díjakat tűzhet ki kimagasló gyermeki pedagógusi teljesítményekre, a gyermekek egészségét, szellemi és kulturális igényét kielégítő tevékenységek szervezését, vezetését szolgáló kimagasló munka elismerésére.
 

Támogathat szakköröket, tanfolyamokat, nyelvoktatást, teremthet munkahelyeket, illetve egyéb módon nyújthat segítséget a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének, foglalkoztatásának elősegítése érdekében. Hozzájárulhat a gyermekek belföldi és külföldi üdültetéséhez, csereüdültetést segíthet elő. Külföldi és belföldi tanulmányutakat, tapasztalatszerző utakat támogathat.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.