Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
KATA NÉNI FELADATAI
FOGLALKOZÁSVÁZLAT - 2021. április 22. 

Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia

Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Logopédia- Beszédfejlesztés kis- és nagymozgások segítségével.
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg Mesevilág óvoda; 2021.04.22
Foglalkozás résztvevői:  Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)
A beszéd- és nyelvi fejlődésnek bizonyos szempontból alapja a megfelelő mozgásfejlődés. A mozgásterápia nagyon hatékonyan tudja segíteni ennek a területnek a fejlődését! A héten épp ezért mozgásterápiát hoztam nektek!


1. gyakorlat: Mozgásos légzőgyakorlatok:
- Kiinduló helyzet: egyenesen állunk; belégzés közben magasba nyújtózunk és lábujjhegyre állunk, benntartjuk a levegőt, kilégzés közben pedig leguggolunk; ismételjük 10-szer;
- Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés; felülés közben beszívjuk a levegőt, hátra dőlésnél pedig kifújjuk; ismételjük 10-szer


2. gyakorlat: Kismozgások. Mutasd, amit én mutatok, és mondjad is! Anyával játszatok!
“Öklömmel a homlokomra, mutatóujjammal az orromra, hüvelykujjammal a számra, középső ujjammal a bal fülemre, gyűrűs ujjammal az államra, kis ujjammal a jobb fülemre!” Kialakítunk egy sorozatot, egyre gyorsabban mondjuk és mutatjuk. Ha már jól megy, hirtelen megváltoztathatjuk a sorrendet.

3. gyakorlat: Játékos egyensúlygyakorlatok:
Vonalon járás
Rajzoljunk, vagy ragasszunk egy vonalat a földre, azon mennek végig a gyerekek – lehet hátra is, valamint egyensúlyozva, kanyarodhat is a vonal, stb.

Erdei séta
Utcát rajzolunk, vagy ragasztunk a földre, ez lehet erdei út, melléje lehet tenni  tárgyakat, (virág, gomba) amit séta közben összeszedhetnek a gyerekek.
Az útra akadályokat lehet tenni (kövek), amit át kell lépni, stb.
 

4. gyakorlat: Rugalmasság fejlesztése:
             A rugalmasság fejlesztése: szökdelésekkel nagyon jól lehet fejleszteni, pl.: különböző mozgásfejlesztő eszközök használatával (ugrókötél, ugróbot, füles labda, trambulin, ugróiskola).
 
Ötletek szökdelések gyakorlására:
- szökdelés páros lábon, egy lábon, váltott lábon egy helyben és haladva is
- szökdelés előre, hátra, oldalra (páros lábon, ha ez jól megy, egy lábon is)
- terpesz-zár ugrások, terpesz-kereszt ugrások
- felugrás térdemeléssel, sarokemeléssel
- állatutánzó szökdelések: nyusziugrás, békaugrás, sánta róka


5. gyakorlat: Mozgásfejlesztés:
A mozgásfejlesztésnél is elengedhetetlen a játékosság, mindegyik gyakorlatba be tudunk csempészni valamilyen játékot, vagy eszközt, melyekkel gyermekünk szívesen fog dolgozni.
 (gyermekünk hason fekszik a szőnyegen)
- plüssállat megérintése fejemeléskor (épp csak megemeli a fejét a gyermek, és megérinti orrával a plüssállatot, amit a  gyermek feje előtt tartunk)
- a gyermek nézzen a szemünkbe fejemeléskor (magasabbra emelkedik)
- fejemeléskor fejfordítás oldalra (kedvenc játéka felé)
- fejemelés közben karok és/vagy lábak emelése
- fejemelés közben mindkét kar emelése és előre nyújtása a fül mellett (közben pl. labda a kézben)
- fejemelés közben mind a négy végtag emelése (Superman)
- kézzel / lábbal ollózás


Gurulás
gurulás szőnyegen (karok magastartásban), tapsra ellenkező irányba gurulás

Kúszás, mászás
- kúszás közben a gyermek lehet katona, tigris (figyeljünk az azonos oldali mozgásra (jobb kéz – jobb láb, majd bal kéz – bal láb felhúzása)
- szlalomban kúszás (plüssállatok a bóják)
- akadályokon kúszás (széken, kanapén)
- mászásnál figyeljük meg, hogy nem minden ritmusnál teljesít ugyanúgy a gyermek, lehet pl. hogy a gyors mászásnál jól megy a keresztező mozgás, lassú mozgás esetén viszont már nem
- mászás közben a gyerekek lehetnek kiskutyák (gyorsan futnak), idős kutyák (nagyon lassan másznak), hátrafelé is mászhatnak
- mászás közben ellentétes könyök térd érintés (bal könyök – jobb térd, jobb könyök – bal térd)


Felülés
- felülés közben kedvenc játék megérintése
- felülésnél tapsolás/valamelyik testrész megérintése
- váltakozó gyakorlatok felülés közben: 1. felülésnél elöl taps, 2. felülésnél hátul taps / 1. felülésnél ball váll megérintése, 2.-nál jobb váll érintése


Gerincvasalás
- a gyermek a hátán fekszik, közben mindkét lábát felhúzza, kezeivel összekulcsolja őket és “hintázik”

Járások, állatutánzó mozgások
- óriásjárás, pingvinjárás (sarkon), törpejárás
- medve/majomjárás (tenyéren és talpon járás)
- pókjárás (előrefelé), rákjárás (hátrafelé), skorpiójárás (oldalazva)
- indiánjárás, indiánszökdelés


6. gyakorlat: Levezetés: Játék : Eszperente találós kérdések
- Gyerekek kedvenc fekete eledele (csoki)
- Levest esznek vele (kanál)
- Egerek veszedelme (macska)  
- Szerkezet, mely reggel csengetve felkelt (ébresztőóra)
- Fekhely, melyre leheveredhetsz (ágy)
- Fekete ellentettje (fehér)
- Betegek menhelye (kórház)
- Kerekekre szerelt fedeles szerkezet, mely fellegek felett berregve lebeg, s vele sebesen repdeshetsz (repülőgép)
- Ez egy terem, esetleg emeletesre megszerkesztve, melyben egyesek egy emelkedettebb s lepellel elrekesztett helyen, fejben megjegyzett szerepekkel csevegnek szerelmes jeleneteket. Ezen helyen szemben ezer meg ezer ember elhelyezkedve, remegve, esetleg nevetve mered e jelenetekre, s egyszerre tenyereket hevesen egybevernek. Ezt befejezve egyszerre elmennek megjegyezve: de kellemesen telt el e remek este. (színház)

REMÉLEM KELLEMESEN ELFÁRADTATOK ÉS JÓL SZÓRAKOZTATOK ANYÁVAL, APÁVAL! EGÉSZSÉGETEKRE!
FOGLALKOZÁSVÁZLAT - 2021.04.15.
Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia
Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Kóros artikuláció kiküszöbölése. Tiszta beszédhang kialakítása. Beszédszervek tudatos irányításának kialakítása. Szókincsbővítés, hallási differenciálás, megfigyelőképesség, értelmi képesség, kognitív képességek fejlesztése. Az online logopédia keretein belüli feladatok átismétlése.
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg Mesevilág óvoda, 2021.04.14
Foglalkozás résztvevői: Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)
Remélem ez az utolsó hét, amit otthon töltünk, és jövő héttől minden visszaáll a régi kerékvágásba, és találkozhatunk!

1. feladat:
Végezd el az alábbi ajak és nyelvgyakorlatokat! Ismételd mindegyiket 10-szer!
2. feladat:
Néhány virágokról szóló kis versikét hoztam nektek! Anyát kérd meg, hogy olvassa el neked! Ha van kedved, megtanulhatod ! Próbálj meg a kép alatti kérdésekre ügyesen válaszolni!
3. feladat:
Auditív figyelemfejlesztő gyakorlatok


Név – út  játék :
Jelöljünk ki egy kiinduló pontot a szoba egyik falánál, távolabb pedig a cél helyét. A gyermek a kiindulópontra áll és csak akkor léphet egy lépést előre, amikor a felsorolt szavak között a saját nevét meghallja. Pl.: „ház, kályha, virág, Péter, alma, baba, Péter, autó, labda, szék, Péter … stb”. A szavakat monoton hangon kell sorolni.

Ha a gyermek nem lépett előre nevét hallva, akkor megállítjuk, és egyet vissza kell lépnie. Ha nem téved, jutalom várja a célnál. Pl: egy finom alma
Jó játékot!


4. feladat:
Rímkereső: Anya mondja a szöveget, te pedig ügyesen nevezd meg a képeket! Figyelj a hangok helyes kiejtésére!

 
5. feladat:
Színezd ki a kis képeket a nagy képen! Nevezd is meg őket!
6. feladat:
Levezetés.  Jó játékot!

S hanghoz:

https://wordwall.net/hu/resource/941400/olvasás/s-han
R hanghoz:
https://wordwall.net/hu/resource/1007291/logopédia/r-hang-hallási-differenciálása
FOGLALKOZÁSVÁZLAT - 2021.04.08.

Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia

Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Kóros artikuláció kiküszöbölése. Tiszta beszédhang kialakítása. Beszédszervek tudatos irányításának kialakítása. Szókincsbővítés, hallási differenciálás, megfigyelőképesség, értelmi képesség, kognitív képességek fejlesztése.  "S" és "R" hangok gyakorlása.
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg Mesevilág óvoda; 2021.04.08
Foglalkozás résztvevői: : Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)

Sziasztok! Remélem mindenkinek jól teltek a húsvéti ünnepek? Gondolom, mindenki sok finomságot evett? Ezért ma egy kis mozgással indítunk!

1. feladat: Mozgásos ráhangolódás a foglalkozásra
2. feladat: Ajak és nyelvgyakorlatok videóval
3. feladat: Figyelemfejlesztés, szókincsbővítés

Jékely Béla: A három pillangó

  Nézd meg a mesét! Válaszolj okosan a kérdésekre?
Milyen állatok szerepeltek a mesében?
Hány pillangó szerepelt a mesében?
Milyen színű volt a három pillangó?
Mit csináltak a pillangók?
Mi történt hirtelen?
Hova menekültek először a pillangók?
Miért nem tudtak bemenni a házba?
Melyik virághoz mentek először? Milyen színű volt?
Kiket akart beengedni a sárga tulipán?
Hova mentek utána? Milyen virághoz? Milyen színű volt?
Kiket akart beengedni a liliom?
Kit kérleltek a pillangók?
Mit csinált a nap?
Hol aludtak végül a pillangók?
Szerinted, hogy viselkedtek a virágok a pillangókkal?
4. feladat: Auditív észlelés, figyelem fejlesztése – Ugorj egy nagyot, ha egyformát mondok!
 
lepke – lepke
pillangó – pijjangó
tulipán – tulipán
repke – lepke
pillangó – pillangó
turipán – turipán
jepke – lepke
pillangó – pillangó
tulipán – tujipán
lepke – lepke
pillandó – pillangó
tulipán – tulipan


5. feladat: Beszédértés fejlesztése, téri orientációval
Vegyél elő egy rajzlapot! Rajzolj az utasításaimnak megfelelően! Ezeket a rajzokat szívesen látnám! Küldjétek vissza, ha van kedvetek!

- Rajzolj a lap alsó közepére egy tulipánt!
- A tulipán alatt legyen fű.
- A tulipán fölött legyen egy kék felhő.
- A felhő bal oldalán legyen a nap.
- A tulipán jobb oldalán legyen egy lepke.
- A lepke fölött legyen egy sötétkék felhő, amiből esik az eső.

6. feladat: Figyelj a helyes artikulációra!
S hanghoz:
R hanghoz:
Foglalkozásvázlat - 2021.03.25.

Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia

Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Artikulációs mozgásügyesítés. Tiszta beszédhang kialakítása. Beszédszervek tudatos irányításának kialakítása. Szókincsbővítés, hallási differenciálás fejlesztése a víz világnapja témakörében.
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda; 2021.03.25.
Foglalkozás résztvevői: Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)

1. feladat : Március 22: a víz világnapja! A héten a vízzel kapcsolatos logopédiai feladatokat hoztam nektek!
Készíts egy tükröt magad elé! Végezd el a játékos nyelvgyakorlatokat a halacskával!(10 perc)

 
2. feladat:  
A fújás erősségének növelése fontos feladatunk a logopédia foglalkozásokon, hiszen a beszédhangjainkat is levegőfújással képezzük. Ezt otthon, sokféle vizes játékkal kipróbálhatod!
Építs műanyagpoharakból egy falat, töltsd tele a poharakat vízzel! Fújj rajtuk végig egy pingpong labdát! Ismételd néhányszor!( 10 perc)
3. feladat:
A mostani pandémiás helyzetben a kézmosás fontosságáról különösen nem szabad megfeledkeznünk! Gryllus Vilmos remek verset írt erről, amit meg is zenésített! Az alábbi linkre kattintva meghallgathatjátok a dalt, de ha van kedvetek, megtanulhatjátok a verset is! Figyelve az általatok hibásan ejtett hangok helyes artikulációjára!(5 perc)
4. feladat:  Böngésző –Szókincsbővítés
Mondd el, hogy milyen állatok élnek a tengerben! (bálna, rája, gömbhal, teknős, polip, bohóchal, csikóhal, medúza, tengericsillag, doktorhal…stb.) (5perc)
5. feladat: Fülelős kaland - Auditív differenciálás
Ha egyformának hallod, amit mondok, (anya vagy apa segítségére lesz szükség), színezd ki a halacska egyik pikkelyét pirosra! A feladat végén kiszínezheted az egész képet! (10 perc)
medúza – megúza
cápa – cápa
bálna – pálna
kagyló- kagyló
delfin – telfin
teknős – teknős
polip – bolip
bohóchal – bohóchal
rák – rág
csillag – csillag
6. feladat:  Levezetés – Játék (5 perc)
ÜGYES VOLTÁL!!!
Foglalkozásvázlat - 2021.03.18.

Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia

Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Artikulációs mozgásügyesítés. Tiszta beszédhang kialakítása. Beszédszervek tudatos irányításának kialakítása. Szókincsbővítés. "S", „R” hangok automatizálása szavakban, mondatokban.(ismétlés)
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg –Mesevilág óvoda, 2021.03.18.
Foglalkozás résztvevői: Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)

1. feladat: Ajak és nyelvgyakorlatok (10 perc)
a,  Minden gyakorlatot tükör előtt végezzetek, figyelve a pontos feladatvégzésre! Minden gyakorlatot 5-ször csináljatok meg!
b, Utánozzátok a hangjukat…10-szer
CICA: miáú -miáú-miáú
SZAMÁR: iá-iá-iá
FARKAS: áú-áú-áú
MALAC: uí-uí-uí
MENTŐAUTÓ: nínő-nínő-nínő
LIBA: gá-gá-gá
SÍRÓ KISBABA: oá-oá-oá

2. feladat: Szókincsbővítés, figyelemfejlesztés, analízis- szintézis  fejlesztés játékos formában. (10 perc)   
Ha megtaláltad a kicsi képeket, színezd ki azokat!A képek szavaival próbálj meg mondatokat alkotni!
3. feladat: Hangok automatizálása szavakban, mondatokban (ismétlés) (15 perc)
Vegyétek elő a múlt heti feladatlapokat és ismételjétek át az azon található szavakat és mondatokat! Figyeljetek a helyes kiejtésre, artikulációra!

4. feladat: Levezetés: Játék a családdal ÖTÖDÖLŐ vagy más néven AMŐBA (10 perc)?
Anyáék biztos ismerik ezt a játékot! Kérdezd meg őket, hogyan kell játszani! Mire vársz, bizonyítsd be, hogy Te vagy a jobb! (Jelek: O, )
Foglalkozásvázlat - 2021.03.11.

Pedagógus neve: Zákány Katalin
Alapfeladat: Logopédia

Foglalkozás módja: csoportos
Foglalkozás anyaga: Artikulációs mozgásügyesítés. Tiszta beszédhang kialakítása. Beszédszervek tudatos irányításának kialakítása. Szókincsbővítés. "R", „S” hangok automatizálása szavakban, mondatokban.
Foglalkozás helye, ideje: Szentpéterszeg Mesevilág óvoda; 2021.03.11
Foglalkozás résztvevői: Lakatos Gyula (S), Lakatos Henna (S), Dömény Tamás (S), Mavranyi Csongor Zsolt (R), Kapusi Csenge (S)
(A képek kattintással továbbnagyíthatóak)