„Amit hallok – elfelejtem, amit látok - megismerem, amit csinálok, megtanulom.”

Ez az ősi bölcsesség szövi át mindennapjainkat. Hisszük, hogy a projektpedagógia maradandó ismeretekkel, és valódi tapasztalatokkal veszi körbe a gyermekeket, emiatt rengeteg programot szervezünk az óvodán belül és kívül is. Legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy elnyerjük a gyermekek bizalmát, erősítsük öntudatukat, elismerjük erőfeszítéseiket, és tegyük ezt társai előtt is! A dicséretnél és a sikerélménynél talán nem is létezik nagyobb motiváló erő. Továbbá elfogadjuk a gyermekeket olyannak, amilyenek, erősségeikre építve apró lépésekkel tervezzük a képességek fejlesztését. Biztosítjuk őket bizalmunkról, hiszünk a szabad játék és a szabad alkotás erejében.

„A szabad cselekvés mindig magasabb rendű, mint a kötelességből végzett!”       (Rudolf Steiner)

Alkotásaink nem egyformák, mint ahogy a gyermekek sem azok. Egy témán belül az elkészült produktumok sokszínűségére törekedve lehetőséget teremtünk, hogy alkossanak, különböző technikákat tanuljanak, azokat kreatívan szabadon használhassák a nap folyamán bármikor, ezzel elősegítve önkifejezésük vizuális megnyilvánulásait.