Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
       ÓVODA, CSALÁD KAPCSOLATA

 Valljuk, hogy a nevelésben a család szerepe az elsődleges, melyre építünk, és azt kiegészítve szolgáljuk a gyermek harmonikus fejlődését. 

A kapcsolattartás formái:
Szülői értekezlet: Tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A nevelést érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, pszichológus segítségével.
Tájékoztatót adunk a szülőknek az óvoda pedagógiai munkájáról. Rendszeresen beszámolunk a minőségfejlesztési csoport működéséről, a sikerekről és a feladatokról.
Az éves programnak megfelelően előadókat hívunk meg a családok szemléletformálásának segítésére.
Nyílt napok: Megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel.
A családok tájékoztatásának formái:
Szülők hirdető fala:

Az óvodai élettel kapcsolatos információk, tudnivalók, kérések
Információs tasak a szülőknek- mit várnak az óvodától
A beiskolázási időszakban, csak informális segítséget adunk a szülőknek, az iskolaválasztással kapcsolatban
Email: csoporton belüli e-mailben való tájékoztatás
Közös programok a szülőkkel:
A leendő gyermekeknek és szüleiknek lehetőséget adunk az óvoda megismeréséhez, nyílt nap szervezésével.
Rendszeres óvodapszichológusi fogadóórát szervezünk. Előadásokon, beszélgetéseken adunk lehetőséget a nevelési gondok megoldásához.

Zárt Facebook csoport:
Online kapcsolattartás a szülőkkel.

Az óvodapedagógusok feladata:
A családok hagyományainak, szokásaiknak, nevelési elvének, elvárásainak, értékrendjének megismerése, a célkitűzések egyeztetése.
A családok megnyerése az óvodánk nevelési célkitűzéseinek elfogadásához, megvalósításához.
Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre.