Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

PETRA NÉNI FEJLESZTŐ FELADATAI

2021. április 27.

 

Kedves ovisok!

Üdvözöllek benneteket és Szüleiteket is! Ezen a héten a következő játékos feladatokat végezzétek el otthon. A feladatok elvégzéséhez szükség lesz számkártyára 1-10-ig, és színesceruzára.

A foglalkozás feladatai:

     Sorszám-tőszám fogalmának tudatosítása. Számlálás növekvő csökkenő sorrendben

     Szavak közötti szavak megjegyzése: Az adott szóra ugorj egyet….

     Hónapok. (gyerekek születési dátumának hónaphoz rendelése)

     Robotnyelv

     Képhez tartozó hamis állítások megkeresése, gyűjtése

Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben:

Énekeljétek el az „Egy kicsi, két kicsi, három kicsi indián…” kezdetű dalt, és mutassátok az ujjatokon a számokat!Kedves ovisok!

Játék:
„Kellj fej Jancsi!” – a korábbi, márciusi feladatlapokon megtalálható a leírás.
Keverjétek össze a számkártyákat vagy a dominó lapokat, majd rakjátok ki a számutcát növekvő, majd csökkenő sorrendben. Gyakorolhatjátok a számszomszédokat is: „Gondoltam egy számra! Kisebbik szomszédja az 5, nagyobbik szomszédja a 7.”


Akusztikus differenciálás, akusztikus figyelem, emlékezet fejlesztése:
Szavak közötti szavak megjegyzése: „Az adott szóra ugorj egyet!”

A játék leírása:
Olvassuk el a mesét. Beszéljük meg, hogy kik szerepeltek, mi történt a mesében.
Egyezzünk meg jelekben: pl. ha azt a szót hallod, hogy Murci, akkor ugorj egyet. Ha azt hallod, hogy kakas, pördülj egyet, ha azt hallod, hogy bagoly, emeld a két kezed, mintha szárnyad lenne. ha azt a szót hallod, hogy szamár, akkor állj négykézláb.

A hétalvó malac
Murci, a malac nem bírt reggel felkelni. Ébresztőórája hangosan csengetett hétkor, de Murci nem hallotta. Nyolckor beröppent a tanyaudvarról a kakas, felszállt az ágy fejére, és fél órán keresztül kukorékolt, olyan hangosan, ahogyan a torkán kifért. Murci malac mégsem ébredt fel.
– Hadd próbáljam meg én is - mondta a bagoly, és kilenctől tízig huhogott. Akkor hazarepült, hogy estig aludjon. Hát Murcit nem lehet felkelteni. Tizenegy órakor az öreg, szürke szamár dugta be a fejét a hálószoba ablakán. Fülsiketítően iázott Murci fülébe. Végül a többiek arra kérték, hagyja már abba! Hogy alhat Murci ekkora lármában? Hát már sosem fog felébredni? Tizenkét órakor azt mondta a gazdasszony: – Én tudom, mitől ébred fel Murci. Kinyitotta a szoba ajtaját és bekiáltott:
– Az ebéd tálalva! -Murci abban a szempillantásban felébredt, és kirohant ebédelni. Ugye, most már te is fel tudnád kelteni a hétalvó malacot!


Figyeld meg a naptárt! Sorold fel az évszakokat, gyakorold az évszakokhoz tartozó hónapok nevét!
Válaszolj a kérdésekre!
Mi a neved?
Mikor születtél?
Az a hónap, amikor születtél melyik évszakban  van?
Rajzolj képet arról az évszakról!

 Robotnyelven / szótagolva /mondjuk a mondatokat, a gyermek pedig utánozza a cselekvést.
Nagy-ra nyi-tom a szá-mat Ki-nyúj-tom a nyel-vem. Be-kö-töm a ci-pőm. Fel-e-me-lem a ka-rom. Le-hu-nyom a sze-mem. Meg-fo-gom a bo-kám.

A muffinos képet színezzd ki, ahogyan a robot mondja!
Szí-nezz há-rom szí-vet pi-ros-ra. Színezz négy tég-la-la-pot kék-re. Csí-kozd be a hár-rom egy-for-ma nagy-sá-gú o-vá-list. A nyu-szi fü-lé-ra raj-zolj egy fe-ke-te pöty-työt. Szí-nezz tíz kört sár-gá-ra.

 
Képhez tartozó hamis állítások megkeresése, gyűjtése:
Nézzék meg a képeket, beszélgessenek róluk. Ezután egyesével olvassák fel az állításokat, s kérjék meg a gyermeket, hogy a képeket figyelve igaz vagy hamis az állítás. Ezután fogalmazzon meg ő is ilyen állításokat!
A fiú macskát rajzol.                A fiú hajót rajzol.                 A gyerek szépen játszik a macskával.
A fiú fogja a macska farkát.    Karácsony következik.       A fiú lefényképezi a madarat.
A szemüveges fiú olvas.         Húsvét következik.              A gyerekek beszélgetnek.
A fiú könyvet olvas.                 A rossz gyerek bántani akarja a madarat.
- Nevezze meg a gyermek, hogy melyik sorban miket lát! (Első sor: almák, második: fák, stb.)
- Sorolják fel, hogy az első oszlopban mik vannak egymás alatt! Fentről lefele haladjanak!
- Színezze ki/mutassa meg az első sorban a harmadik almát!
- Színezze ki/mutassa meg a második oszlopban a negyedik képet!
- Színezze ki/mutassa meg az ötödik sorban az utolsó képet!
- Karikázza be/ mutassa meg az utolsó sor első képét! Ezután minden másodikat karikázza/mutassa a sorban!

Ezután szedjenek össze a lakásban minél több apróbb tárgyat. Készítsenek belőlük néhány azonos elemszámú, de más elrendezésű csoportot! Számláltassák meg a gyermekkel! Ezután megint rendezzék át azokat úgy, hogy néhány belőlük kicsit távolabb kerüljön, de láthatóan a csoport része marad. Kérjék meg a gyereket, hogy próbálja ránézésre megállapítani a csoport elemszámát! (A lényeg az, hogy felismerje, hogy attól, hogy átrendezzük a halmazt, de nem tettünk hozzá, vagy vettünk el, az ugyanannyi marad.)

2. feladat:
Alkossanak szóláncot úgy, hogy egyikük mond egy szót, majd a következőnek ugyanazzal a hanggal vagy szótaggal kezdődő szót kell, hogy mondjon. Úgy jó a játék, ha az egész család részt vesz benne!


3. feladat:
Próbálják összeszedni a képek segítségével, hogy milyen változások következnek be a természetben tavasszal és ez hogyan hat az élőlényekre!

 
4. feladat:
.Nézzék meg a képeket, beszélgessenek róluk. Ezután egyesével olvassák fel az állításokat, s kérjék meg a gyermeket, hogy mutasson arra a képre, amire az igaz. Ezután fogalmazzon meg ő is ilyen állításokat!
A fiú macskát rajzol.               A fiú hajót rajzol.                    A gyerek szépen játszik a macskával.
A fiú fogja a macska farkát.   Karácsony következik.           A fiú lefényképezi a madarat.
A szemüveges fiú olvas.        Húsvét következik.                 A gyerekek beszélgetnek.
A fiú könyvet olvas.                A rossz gyerek bántani akarja a madarat.  
Az utolsó képről te mondj egy igaz állítást!
2021. április 13.
1. feladat:
Az első feladat lényege az írásmozgás fejlesztése formák átírásával. Előtte ujjtornával bemelegítjük a kezüket! Játsszuk el a korábban már tanult mondókát!

Ujjaimat tornáztatom, közben vígan mondogatom:
Nyitom (széttárni az ujjakat), zárom (összecsukni), szorítom (összeszorítani),
Föl-le, föl-le fordítom (a kezet forgatni tenyérrel felfelé, majd lefelé),
Zongorázok, furulyázok (úgy tenni az ujjakkal, mintha a levegőben játszanánk a hangszeren),
Ujjaimat összezárom (megint összecsukódnak az ujjak),
Erősebb lett a kezem, a tornát befejezem!


2. feladat:
Ha van otthon gyurma, sodorjanak belőle „gilisztát”, majd rendezzék el úgy, hogy álló, fekvő, ferde egyenes, csésze, majd kapuvonalat ábrázoljon! Ha nincs, akkor vágjanak le egy darab fonalat, s rakják sima felületre szintén ilyen alakban! Húzza végig a gyermek az ujját a kialakított íráselemeken többször is, majd akár kint egy pálcával karcolhatja nedves földbe! Mikor már a „kezében van a mozdulat”, csak ezután vázolja a feladatlapon! Ha nem tudják kinyomtatni, másolják papírra és úgy rajzolja át!

 
3. feladat:
A feladat a 8, 9 és 10 pótlásának gyakorlása. Vegyenek elő otthon található termésekből (bab, lencse, kukorica, búza, akár rizs, bulgur) kétfélét, és egy tálkát vagy tányért! Tapsoljanak 10-nél nem nagyobb mennyiséget, a gyermek számlálja meg hangosan, majd ő is tapsolja le! Rakjon ki maga elé az egyik termésből ugyanannyit a tálba vagy tányérra! A szülő rakasson vele hozzá a másikból annyit, hogy a kezén mutatott mennyiség legyen a tálban vagy tányéron  összesen (lehet ugyanannyi is, ekkor nem kell hozzá pótolni semmit). Számláltassa meg vele, hogy jól dolgozott-e! Olvassák le a pótlást (Pl.: 6 babhoz pótoltam 2 rizst és összesen 8 lett.) Próbáljanak ilyen módon minél több pótlást leolvastatni!

4. feladat:
A következő feladat a gyermek hallás utáni emlékezetét fejleszthetjük. Ehhez a család minden tagját hívjuk segítségül.  Üljünk le úgy, hogy mindenki lássa a másikat. Egy bevezető szöveggel kezdjük a játékot:
„Vasárnap elmegyek hozzátok és meglátogatlak Téged. A bőröndömbe teszek egy….pl. labdát. Az utána következő játékosnak el kell ismételnie a kis bevezető monológot, és azt, amit Te a bőröndbe tettél, és hozzá kell még valamit tennie, pl. egy labdát és egy biciklit. Már 2 valami van a bőröndben. Mindig el kell mondani a monológot és fel kell sorolni a bőröndben lévő dolgokat.”5-7 valamit gyűjtsünk össze a bőröndbe és a játék végén az összest soroltassuk el a gyermekkel.

5. feladat:
A feladat a képek megtekintése, az azon látottak megbeszélése után az események időrendbe állítása a megfelelő képre történő rámutatással. Ha ki tudják nyomtatni a feladatot, akár ki is lehet őket vágni és úgy sorba rendezni!

 
6. feladat:
Járjanak körben a lakásban és igyekezzenek minél több olyan tárgyat találni, szót felidézni, ami ugyanazzal a szótaggal kezdődik (Pi.: ka-bát, ka-lap, ka-la-pács, e-lem, e-cset, e-resz)!

7. feladat:
Mondjunk a gyerekeknek megkezdett mondatokat, amiket nekik kell befejezniük. Ne fogadjuk el azt a megoldást, hogy „nem tudom”!
- Tegnap reggel későn keltem fel, mert ……
- Felkelés után reggeliztem, majd ……
- Kimentem az udvarra, hogy …….
- Elkezdett esni az eső, ezért ……..
- Bent segítettem anyának abban , hogy …….
- Leültem az asztalhoz, mert …..
- Vacsora után mérges voltam, mert ……
- Este nehezen aludtam el, mert …….

A mondatok befejezésére rengeteg jó logikus megoldás van, miközben lehet, hogy még a gyerekünkről is érdekes dolgokat tudunk meg.
2021. március 30.
Kedves Gyerkekek, kezdődjön a mai móka!!!
Mondjuk el ez a kis versikét és közben játszuk el a kezünkkel, amiről a versike szól.

1.Ujjaimat mutogatom,  Közben vígan mondogatom, Kifordítom, befordítom,Fölfordítom, lefordítom,Zongorázok, furulyázok, Erősebb lett a kezem, A tornát befejeztem.


2. Rajzold át a formákat a szaggatott vonal mentén neked tetsző színes ceruzával! Dolgozz pontosan!
3. Folytasd a megkezdett sort!
IIII..........................................................
IIII……………………………………………………......
UUU………………………………………………………


5.Készítsünk napirendet!! Rajzoljátok le, mit csináltok reggel, délelőtt, délben, délután, este.

6. Tapsoljátok le a szavak ritmusát! 
(tü-csök, gom-ba,  a-u-tó, tűz, gya-lu).
Számoljátok meg hányat tapsoltatok és annyi pöttyöt rajzoljatok a kép alá!

7. Vegyünk elő 10 tetszőleges választott tárgyat./ 10 darab golyót, korongot, lencsét, makkot, pálcikát stb./Számláljunk! Figyeljétek, hogy mindig balról-jobbra számláljatok!

8.  Számláljátok meg melyik állatból mennyi van a képen, rajzolj annyi pöttyöt az adott állat mellé, ha tudod írd le számmal is!!

2021. március 23.
Kedves Ovisok!
Üdvözöllek benneteket és Szüleiteket is! Ezen a héten a következő játékos feladatokat végezzétek el otthon.
A következő eszközökre lesz szükség: papír, ceruza.


                                                                                         Játékra fel!
1. feladat:
Álljatok fel, vegyetek egy nagy lélegzetet és a levegő kiengedése közben soroljátok fel többször is a hét napjait. Az az ügyes, aki egy lélegzetvétellel 2-3-szor el tudja ismételni.
Mondjátok el közösen a mondókát, mivel ismeritek, mutassátok meg, hogy milyen mozdulatokat tanultunk a mondókához!

Hétfőn heverünk, /összezárt tenyérre hajtjuk a fejünket/
Kedden keverünk,   /kavaró mozdulatok/
Szerdán szerelünk,  /csavaró mozdulatot végzünk/
Csütörtökön csücsülünk, /leguggolunk/
Pénteken pipálunk, /utánozzuk a pipálást/
Szombaton szitálunk, /szitáló mozdulatokat végzünk/
Vasárnap titeket vendégségbe várunk. /széttárt kezünkkel várjuk a vendégeket/
Beszéljétek meg, hogy milyen nap van ma, milyen lesz holnap, milyen nap volt tegnap.


2. feladat:
Készítsetek számképeket 1-től 10-ig. Ha nem ismertek minden számot készítsetek dominólapokat, ezeket később is tudjuk használni!
„Kellj fej Jancsi!” – játék
Szabály: Valaki eltakarja a szemét, mintha aludna. Húzz egy kártyát vagy egy dominó lapot. Számold meg rajta a pöttyöket, mutasd meg a kezeden (ujjkép), hogy mennyit ér az a lap. Ezek után felkeltjük az alvó Jancsit!
Kellj fel Jancsi!
Hány órára? – kérdi Jancsi.
Pl. 5 órára.
Jancsi el kezd számolni, neked pedig hátrafelé kell lépkedni úgy, ahogy Jancsi számol. Mikor Jancsi elszámolt 5-ig, hirtelen megfordul, neked pedig nem szabad megmoccannod. Ha megmozdulsz, Te leszel a Jancsi. Ezt a játékot úgy is játszhatjátok, hogy visszafelé számoltok.


3.Feladat:
Artikulációs gyakorlatok 
Csináljatok az ajkatokkal kerek kaput!
Nyissatok nagy kaput a szájjal!
Menjen fel a nyelv a padlásra!
Jöjjön le a nyelv a pincébe!
Sétáljon a nyelv a kapu körül! (a nyelv körkörös mozgatása az ajkon)
Jöjjön ki a nyelv a kapun! (nyelvnyújtás)
Bújjon el a nyelv!
Többször ismételjétek meg!
Utánzó játék
Grimaszoljatok egymásnak és próbáljátok a másik grimaszát leutánozni. Ez tükör előtt még izgalmasabb!


4. feladat:
Papagáj-játék: Ismételjétek el a következő nyelvtörőket!
Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója.
A szecsuáni síncsiszoló sínt csiszol Szecsuánban.
Csinos, csíkos cink csészében cukrozott csibecomb.


5. feladat:
Eseménysor összeállítása képek segítségével!
Beszélgessetek arról, hogy mit láttok a képeken. Pl: Milyen napszak van? Hogy hívják a kisfiút? Milyen játékok vannak az ágy előtt? Milyen játékok vannak az ágyon? Milyen színű az ágytakaró? Állítsátok időrendileg megfelelő sorrendbe, mi történt először, mi történt utána, stb, és meséljétek el a történeteket.
6. feladat: 
 Nevezzétek meg a képen látható formákat!(téglalap, négyzet, szív, csillag,kör, háromszög,ovális ). Ezután egy tetszőleges színnel a szaggatott vonal  mentén rajzold át a formákat és végezetül színezd ki!
2021. március 16. Kép
Üdvözöllek benneteket!
Ezen a héten ezeket a játékokat játsszátok! Szükség lesz papírra, színes ceruzára, dobókockára, babszemekre, 2 kis tányérra. Jó szórakozást kívánok!


Feladat: Balról jobbra való haladás irányának kialakítása, fejlesztése
-Az „Ás, pis, kerekes, utifüves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs” mondókával varázsoljátok el a jobb kezeteket! Énekeljétek el Anyáéknak az „Előre a jobb kezed”…kezdetű dalt, és táncoltassátok meg a jobb kezeteket.
Sorolvasás különböző tárgyakkal: Az asztalra különböző tárgyakat helyezünk el egy sorba. Megkérjük a gyermeket, hogy az elejétől a végéig mondja el miket raktunk sorba.
Sorkirakás: Több apró tárgyat készítünk az asztalra. Majd megkérjük a gyereket arra, hogy, rakja őket úgy sorba, ahogyan mondjuk:
-          Első legyen, a sor elején álljon a kék korong, utána pálcika ……... a végén egy autó.
-          “Olvasd el”, hogyan raktad őket egymás után!
-          Melyikkel kezdted?
-          Melyik következik utána?
-          Melyik az utolsó, a sor végén álló?
-          Nézd csak meg az autót!
-          Mutass rá!
-          Mi jön az autó után?
-          Nézd mi van az autó előtt?
-          A béka mi után következik?
-          Keresd meg a nyuszit!
-          Melyik két játék között van a nyuszi?
Dobj és olvass! : A gyermek dob a kockával és az adott sort "olvassa". Variációk:
1. Irányok olvasása: „Merre néznek az állatok?”
2. Színek olvasása.
3. Állatok nevének olvasása.
4. A fentiek kombinációja!
5. Az állatik hangjának utánzása


2. feladat: 6-7 elemű halmaz bontása, pótlása
Énekeljétek el az „Egy kicsi, két kicsi, három kicsi indián..”dalt (Kerek mese)
Készítsétek el ezt a 7-es számkártyát. Vegyetek elő babszemeket és két kis tányért., fogpiszkálót!
- Számoljátok meg, hogy mennyi korong van a képen!
- Mutass annyit az ujjadon!
-Minden korongra tegyél egy babszemet! Mennyi babszem kell hozzá?
-Vedd elő a két kis tányért! A babszemekből tegyél annyit a jobb oldalon lévő tányérra amennyit a felnőtt tapsol /mutat az ujján, füttyent, stb/! Mennyi babszem jut a bal oldalon lévő tányérba?
- Két fogpiszkálóból tedd ki a mennyiségeknek megfelelően a kacsacsőrt (relációs jel)!
(Bontás gyakorlása, a gyerekekkel a fenti módszerrel végeztessük el a következő bontásokat: 1+6, 2+5, 3+4, 0+7)

Pótlás:
-Mennyi korong van a képen?
-Tegyél vissza egy babszemet a kártyára! Mennyi babszemet kell még visszatenni, hogy 7 babszem legyen rajta?
- Most tegyél vissza kettőt! Mennyi babszemet kell még visszatenni, hogy 7 babszem legyen rajta? (ezt így végig kérdezzük)

3. feladat: Asszociációs családi játék – Elvont gondolkodást segítő játék
A játék több mint egyszerű, és a végtelenségig lehet játszani. Például Apa gondol egy szóra, amiről Anyának eszébe jut valami, arról pedig a gyereknek jut eszébe egy újabb dolog… Korlátokat nem érdemes szabni, mert bármiről bármi eszünkbe juthat, ennél a játéknál nincs olyan, hogy jó vagy rossz válasz.
Példa:
Apa: „Nekem eszembe jut a fenyőfa”.
Anya: „A fenyőfáról nekem eszembe jut a tél”.
Gyerek: „A télről eszembe jut a szánkózás”...
           
Beszélgessetek a képekről! Milyen érzelmeket fejeznek ki?
4. feladat: Íráselemek gyakorlása vonalközben!
2021. március 08.
1. feladat lényege, hogy minden sorban kiválassza a gyermek azt az ábrát, amely az adott helyre illik. Ehhez a sor elején lévő állatot az adott oszlop tetején lévő nyíl által mutatott irányba kell fordítani. Keresse meg az odaillőt és mutassa meg!
2.Vegyenek elő otthon található nem túl nagy tárgyakat (ceruza, toll, színes, apró kockák, játékok)! Mutasson a kezén 6-ot és rakasson a gyermekkel ugyanannyit maga elé! Vegye kétfelé, és olvassák is le (0 meg 6, 1 meg 5, stb)! Amikor már minden lehetőséget kipróbáltak csinálják ugyanezt a 7-tel!

3.A feladat a gyermek látási emlékezetét fogja fejleszteni. Figyeltesse meg vele a színes képet!
Aztán takarja le a színes tulipánt, és ha ki tudták nyomtatni a feladatlapot, akkor színezze ki ugyanolyanra, ha nem mutassa meg, hogy hol, milyen színt használt volna!
4. Most a főfogalmakat fogjuk gyakorolni. Kérjük meg a gyermeket, hogy balról-jobbra haladva nevezze meg soronként a képeket! Ha ez megtörtént, kérjük meg, hogy próbálja a képeket csoportba helyezni. Ha nem tud elindulni, segítsünk neki (gyümölcsök, zöldségek, háziállatok, vadállatok)!
 
5.Nevezzék meg az évszakokat, majd rendezzék a képeket a megfelelőhöz!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend mollis nulla nec condimentum. Ut metus velit, feugiat sit amet sem nec, pulvinar iaculis justo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut fermentum ante sem, quis hendrerit metus ullamcorper quis. Nunc convallis tempor diam vitae dictum. Praesent ornare sem et odio laoreet consectetur. Etiam fringilla risus sed porttitor commodo.