Segítő szakemberek

Segítő szakemberek

Zákány Katalin - logopédus

      Zákány Katalin gyógypedagógus-logopédus vagyok. Az elmúlt 10 évben óvodapedagógusként  dolgoztam Berettyóújfaluban. Idén júniusban szereztem gyógypedagógus-logopédus diplomát a  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. Jelenleg  a  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai  Szakszolgálatnál dolgozom utazó gyógypedagógus-logopédusként.
     Úgy vélem, a sikeres élethez hatékony verbális kommunikációra van szükség. Akik beszédükben nehézségekkel küszködnek, nehezebben fejezik ki magukat, emiatt az élet különböző területein hátrányt szenvednek. Ezért tartom kiemelkedő fontosságúnak a nyelvi zavarokban szenvedő gyermekek  kommunikációs problémáinak mielőbbi felismerését és korrekcióját.  Mindig erős motivációt éreztem a gyermekek problémáinak minél mélyebb megismerésére.
     Óvodákban, iskolákban szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel együttműködve segítem a gyermekek anyanyelvi fejlődését.
     Munkámat teljes lényemmel, odaadásommal, figyelmemmel végzem. Nem csupán a gyermekek képességeit, tudását vizsgálom, hanem egész lényére tekintek, és munkámmal azt kívánom segíteni,.
     Főbb tevékenységeim: logopédiai ellátás, iskolai előkészítés, óvodáskorú gyermekek szűrése- vizsgálata és preventív ellátása és komplex gyógypedagógiai fejlesztése.

Kovácsné Balogh Tünde - gyógypedagógus

 Kovácsné Balogh Tünde vagyok, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézményének gyógypedagógusa.
1985-től 2002-ig óvodapedagógusként dolgoztam a Biharkeresztes Önálló Óvodában, ami jelenleg Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde négy tagóvodával (Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told).
Munkám során tapasztaltam, hogy egyre nőtt a hátrányos helyzetű gyerekek létszáma, ill. azoknak a gyerekeknek az aránya, akik különleges bánásmódot, nagyobb odafigyelést igényeltek. Ekkor végeztem el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolát, majd 2001-ben óvodapedagógus fejlesztési szakirányon pedagógus szakvizsgát tettem.
2002-től a Biharkeresztesen létre hozott Nevelési tanácsadó, majd 2013-tól a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézmény munkatársa lettem.
Fejlesztő munkám során fontosnak tartom a gyermek személyiségének tiszteletben tartását, egyéni képességeinek figyelembevételét, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítását.
Bátorítom, megerősítem a gyerek pozitív cselekvését, magatartását, ezzel erősítve önértékelését, önbizalmát. A „képes vagyok rá” érzésének átélésével a teljes személyiség fejlődését igyekszem elősegíteni.
A foglalkozás során gondoskodok az érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, melyben az egymás elfogadása, segítése, meghallgatása az érték. Támogatom a gyermek önálló próbálkozásait, elképzeléseit.
Az óvodáskorban elsősorban azon képességek, készségek fejlesztését végzem, amelyek alapvetően meghatározzák a gyermek sikeres iskolai teljesítményét, a kulturtechnikák elsajátítását. A fejlesztendő területek a május-júniusban elvégzett pedagógiai vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján elkészült pedagógiai véleményben kerülnek meghatározásra.
Az óvodásoknál elvégzett szintmérések segítséget nyújtanak a gyermekek fejlettségi szintjének megállapításához, a jól ill. kevésbé fejlett területek feltérképezéséhez, ami a fejlesztés irányvonalát adja. 
A fejlesztendő területek mellett figyelembe veszem a gyerekek életkori sajátosságait, s igyekszem játékos formában, változatos feladatokkal fenntartani aktivitásukat.
A fejlesztés eredményeit folyamatosan elemzem, ha szükséges korrigálom. A fejlesztési tervemet a gyermekek egyéni ütemű képességfejlődésének megfelelően alakítom.
Önképzés, szervezett továbbképzések útján gazdagítom ismereteimet, illetve segítem pályakezdő fiatalok gyakorlati képzését.
Hitvallásom:
„Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen” (Janus Korczak)

 

Kelemen Annamarie - óvodapszichológus

Kelemen Annamarie-nak hívnak, a gyerekek pedig Ani néninek. Pszichológiai tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia szakon. Egyetemi tanulmányaim után költöztem Debrecenbe és kezdtem meg a munkát a Berettyóújfalu Pedagógiai Szakszolgálatnál. Munkám mellett családterapeutának képződök, ami nagyon sokat ad a mindennapi munkámhoz, illetve önkénteskedek a Kórházsuli alapítványnál, ahol tartós beteg gyermekek iskolai visszaintegrálását és felzárkóztatását végezzük. Hobbijaim közé tartozik az olvasás és a mazsorett, melyből 2020 őszén az oktatói oklevelet is megszereztem.