Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda
1.Az óvodai/kisgyermekkori nevelés története a településen
A Szentpéterszegi Óvoda kb. 1950-es évek környékétől működött, nem sikerült írásos dokumentumot találni a pontos időről amikortól megnyitotta kapuit a gyerekek előtt. Visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy 1950-ben már biztosan fogadta a gyerekeket egy családi házban, amelyet a Kató család ajánlott fel a falunak. Az óvoda egész napos volt ott aludtak a gyerekek. Saját konyhája is üzemelt, ahol megfőzték az ebédet a gyerekeknek, a tízórait mindenki hozta magával, uzsonnát nem kaptak. Két csoportban voltak a gyerekek, három óvónővel és két dajka nénivel. Az épületet lebontották és 1987-ben került átadásra egy modern, jól felszerelt óvoda, amely 75 gyerek elhelyezésére adott lehetőséget, három csoporttal, hat óvónővel és három dajka nénivel. 2009-ben, az óvodán belül kialakítottak egy 10 férőhelyes bölcsődét, így az óvoda két csoporttal működött tovább. A bölcsődét 2 év után megszüntették, az óvodában azóta is két csoport működik. A bölcsődei csoport át lett alakítva tornaszobává. Az épület 2011-ben nyerte el a mai formáját.
Az óvodába öt éve járnak bejáró gyerekek, Gáborján, és Hencida községből, akiknek a szállításáról az Szentpéterszeg Község Önkormányzata gondoskodik. Ezen kívül, nagy örömünkre még Berettyóújfaluból is hoznak hozzánk gyerekeket a szülők. Jelenleg az gyerekek 20%-a bejáró.
 
2. Az épület
Az épületet 2011-ben felújították, energetikailag is megújult, valamint külső szigeteléssel látták el, és így nyerte el mai formáját. Az akadálymentesítés is megtörtént.
Az épületben található egy modern, teljes körűen felszerelt konyha, amely az óvoda, iskola valamint a településen élők részére biztosítja az ebédet. Az épület közművesített, internettel, napelemmel, napkollektorral felszerelt. Az óvodában két csoportszoba egy közös mosdóval, tornaszoba, foglalkoztató szoba, vezetői iroda, nevelői szoba, foglalkoztató szoba, nevelői wc található.
Az udvar tágas, elegendő helyet nyújt a szabad mozgásra.
 
3. Felszereltség és tárgyi környezet
A csoportszobák jól felszereltek, bútorzatuk megfelelő a nevelés eszközei a rendelkezésünkre állnak, tornaszobánk eszközkészlete jó. Sok szakkönyv áll a rendelkezésünkre. A játékkészletünket különböző forrásokból (pályázatok, szponzorok, örökbefogadók, adományok) próbáljuk folyamatosan frissíteni. Az IKT eszközök használatát minden pedagógus elsajátította, és ezt a tudást alkalmazza is. Mindegyik csoportban van egy projektor, egy laptop, a nevelői szobában egy asztali számítógép nyomtatóval. Internet és WIFI segíti a mindennapokat.
 
4. Pedagógiai munka
Óvodánkban a gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek és programok biztosításán túl kiemelt figyelmet szentelünk a mozgásnak, az egészséges életmódnak és a természet védelmét és tiszteletét magában foglaló környezettudatos nevelésnek.
Intézményünkben a nevelés vegyes csoportokban történik, figyelembe véve a szülők igényeit és az óvodapedagógusok nevelési elveit.
A gyerekek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása napi szinten a csoportokban és a tehetségműhelyekben zajlik.
Tehetségműhelyeink:
Mocorgó-bocsok – néptánc műhely
Varázskezek  - térbeli-vizuális műhely
Mesesziget – mese-dráma műhely
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését külső szakemberek is segítik.
Célunk a nevelés során a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermek optimális személyiségfejlődésének biztosítása.
Intézményünk a falu szívében található, de a kapun belépve a hozzánk érkező egy kis ékszerdobozt talál sok-sok virággal, fákkal, tágas udvarral.
A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges mozgás óvodásaink mindennapjainak természetes része. Jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk, de sok időt töltünk a szabadban, gyakran járunk túrázni, és évente többször hosszabb kirándulásokra is vállalkozunk.
A közlekedési, közlekedésbiztonsági ismereteket nyújtó tevékenységekben való részvételünk elismeréseként elnyertük a BIZTONSÁGOS ÓVODA címet.
Óvodásaink zenei és kulturális nevelésére is nagy hangsúlyt helyezünk. Nívós fellépőkkel hol külső programokat hozunk az intézménybe, hol mi megyünk a bábszínházba, koncertekre, kiállításokra.
A természet jeles napjairól, a társadalmi világnapokról és nemzeti ünnepeinkről megemlékezünk.
A szülőkkel szoros kapcsolatot ápolunk, a nyílt napokon, a családi sportnapokon, rendezvénysorozaton, jeles ünnepeken bevonjuk őket az óvoda életébe.
Specialitások
Környezettudatos magatartásra nevelés, ökológiai szemléletformálás, részvétel az „Egy a természettel” projektben.
Harmadik éve, hogy elnyertük a Boldog Óvoda címet, és ezáltal lehetőségünk nyílt a boldogságórák népszerűsítésére.