Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2024/2025-ös nevelési évre


Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy a 2024/2025 -ös nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja 
2024. április 22. - 26.
08:00 - 12:00 óráig
a Szentpéterszeg Mesevilág Óvodában
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.sz.
Telefon: +3630-4512413
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- óvodai felvételi kérelem
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az óvodai felvételről az óvoda igazgatója legkésőbb 2024. június 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az igazgató dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.


Az Óvodai Felvétel Iránti Kérelem letölthető a dokumentumok közül, de az intézményben is kérhető.